hg-utsikt

Boknings- och avbokningsregler

Bokning
1. Giltigt avtal om bokning av arrangemang på hotellet anses ha träffats den dag skriftlig bekräftelse skett.
2. Senast en vecka efter bokningstillfället skall bekräftelsen signeras och returneras.
3. Incheck på hotellrum sker kl 15.00 på ankomstdagen och utcheckning kl 09.00 avresedagen.
 
Avbokning
1. Avbokning ska ske skriftligt. Bekräftad avbokning sker skriftligen från hotellet där det tydligt framgår om debitering kommer att ske i det aktuella fallet.

Fri ombokning fr o m den 15 mars 2020
På grund av rådande läge i samband med COVID19 - ändrar vi våra bokningsregler - och erbjuder fri ombokning på alla nybokningar som görs före 31 maj - och äger rum före 30 juni. Ombokning får ske vid ett tillfälle, under hela 2020 och i mån av plats.

Generella avbokningsregler nedan (tillämpas inte för bokningar som görs under perioden 15 mars – 31 maj och äger rum före 30 juni 2020).

Vid övernattningskonferens
1-24 rumsnätter

* 4 - 2 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
* Mindre än 2 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

25-69 rumsnätter

* 6 - 4 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
* Mindre än 4 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

Över 70 rumsnätter

* 8 - 6 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
* Mindre än 6 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

Vid dagkonferens
Minskning av högst 10 procent av antalet deltagare får göras innan kl 11.00 tre arbetsdagar innan konferensstart utan kostnad. Vid avbokning är beställaren ansvarig för samtliga uppkomna kostnader enligt beställningen.

Ett gott råd för att undvika avbokningskostnader är att boka i underkant eftersom antalet deltagare oftast kan bli färre än beräknat.

Ansvar/betalningsvillkor
1. Hotellet är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.
2. Beställaren är gentemot hotellet ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig. Beställaren är även ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare.
3. Betalningsvillkor vid faktura 10 dagar, därefter tillkommer dröjsmåls-ränta med Riksbankens diskonto + 8 % ränta samt påminnelseavgift.
4. Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar hotellet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.

Vid frågor;
Hjärtligt välkommen att kontakta oss på [email protected] eller på 08-584 719 99.