hg-utsikt

Boknings- och avbokningsregler

Bokning
1. Giltigt avtal om bokning av arrangemang på hotellet anses ha träffats den dag skriftlig bekräftelse skett.
2. Senast en vecka efter bokningen är skapad skall bekräftelsen returneras underskriven.
3. Incheck på hotellrum sker kl 15.00 på ankomstdagen och utcheckning kl 11.00 avresedagen.
 
Avbokning
1. Avbokning ska ske skriftligt. Bekräftad avbokning sker skriftligen från hotellet där det tydligt framgår om debitering kommer att ske i det aktuella fallet.

Vid övernattningskonferens
1-24 rumsnätter

* 4 - 2 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
* Mindre än 2 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

25-69 rumsnätter

* 6 - 4 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
* Mindre än 4 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

Över 70 rumsnätter

* 8 - 6 veckor innan ankomst: 75 % av det avtalade priset
* Mindre än 6 veckor före ankomst: 100 % av det avtalade priset

Vid dagkonferens
Minskning av högst 10 procent av antalet deltagare får göras innan kl 11.00 tre arbetsdagar innan konferensstart utan kostnad. Vid avbokning är beställaren ansvarig för samtliga uppkomna kostnader enligt beställningen.

Ett gott råd för att undvika avbokningskostnader är att boka i underkant eftersom antalet deltagare oftast kan bli färre än beräknat.

Ansvar/betalningsvillkor
1. Hotellet är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.
2. Beställaren är gentemot hotellet ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig. Beställaren är även ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare.
3. Betalningsvillkor vid faktura 10 dagar, därefter tillkommer dröjsmåls-ränta med Riksbankens diskonto + 8 % ränta samt påminnelseavgift.
4. Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar hotellet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.

Vid frågor;
Hjärtligt välkommen att kontakta oss på bokningen@happytammsvik.se eller på 08-584 719 99.