Villkor vid bokning - Bröllop och Fest

Allmänna bokningsregler

♥ Bokningen bekräftas genom digital signering 48 timmar efter att bokningsbekräftelse erhållits.
♥ Angivet förskottsbelopp betalas in inom 7 dagar till bankgiro 5318-3398 eller Swish 123-613 58 18.
♥ Senast 4 veckor före ankomst ska beställaren lämna uppgift om antal gäster och hotellrum.
♥ Senast 7 dagar innan ankomst ska beställaren lämna gästlistan för bordsplacering och hotellrum.
♥ Hotellrum kan ej med säkerhet disponeras före kl 15.00 ankomstdagen. Utcheckning skall ske senast kl 11.00 avresedagen.

 Avbeställning

♥ Fram till 12 veckor innan ankomst utan kostnad.
♥ 12– 4 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade/bekräftade priset.
♥ Mindre än 4 veckor före ankomst: Full debitering.

Minskning av gästantal

♥ Fram till 2 veckor innan ankomst; Minskning av 10% av gästantalet utan kostnad.
♥ Mindre än 2 veckor: Full debitering.

Ansvar /betalningsvillkor

♥ Happy Tammsvik är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.

♥ Beställaren är gentemot Happy Tammsvik ansvarig för fullständig reglering av samtliga kostnader enligt avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig. Beställaren är även ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare.

♥ Det är ej tillåtet att förtära medhavd alkohol.

♥ Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar Happy Tammsvik att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.

♥ Vid bekräftelse betalas 45 % av bokat belopp in (återbetalas om avbokning sker inom giltig tid), därefter betalas arrangemanget enligt följande: 30 dagar innan ankomst: 50 % av resterande belopp. Resterande belopp – Slutbetalning: Arrangemangsdagen

♥ Vid byte eller flytt av arrangemanget betalas förskottet ej tillbaka

♥ Slutbetalning skall ske vid utcheckning med kreditkort eller Swish (123-613 58 18). Fakturering sker endast till företag och efter överenskommelse med bokningsavdelningen som skall ske före incheckning. Om fakturering godkänns krävs att ett giltigt kreditkort lämnas som garanti. Vid fakturering kommer vi ta ut en avgift på 100 kr inkl. moms. Betalningsvillkor vid faktura 10 dagar, därefter tillkommer dröjsmålsränta med Riksbankens diskonto + 8 % ränta samt påminnelseavgift.

♥ Betalning i förskott kan göras till bankgiro: 5318-3398 (referera till ditt bokningsnummer).