Villkor vid bröllops och festbokning

Villkor vid bokning

Bokning

Alla bokningar bekräftas skriftligen senast två veckor efter bokningstillfället. Bekräftelsen skall returneras underskriven samt angivet förskottsbelopp betalas in.

Betalningsvilkor

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i tillställningen skall betala något var för sig, skall beställaren informera deltagarna t ex på inbjudningskort, kallelse eller med biljett och ange vad beställningen inkluderar och vad deltagarna själva ska betala av tillkommande kostnader. Vid bokning erläggs förskottsbetalning, 25% av bokat belopp. Beloppet återbetalas om avbokning sker enligt avbeställningsreglerna. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska full likvid erläggas inom 10 dagar ifrån fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har Happy Tammsvik rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad. 

Avbeställning

Fram till 12 veckor innan ankomst utan kostnad.
12– 4 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade/bekräftade priset.
Mindre än 4 veckor före ankomst: Full debitering.

Minskning av gästantal

​Fram till 2 veckor före ankomst; Minskning av 10% av gästantalet utan kostnad.
Mindre än 2 veckor: Full debitering.

Tammsviks herrgård med ek i förgrund