motesrum-hr-7

Mötesmodeller

Svenska Möten har tagit fram fem stycken mötesmodeller som du
kan ta hjälp av för att göra era möten bättre.

digital_debatt

Digital Debatt

 • Lämpar sig för 15 personer och uppåt
 • Enkelt att förbereda
 • Skapar engagemang
 • Tydligt avslut
 • Sparar tid
 • Möjlighet att delta på distans

Svårighetsgrad 0,5 av 5

walk_and_talk

Walk and Talk

 • Lämpar sig för upp till 30 personer
 • Promenera och tänka kreativt
 • Beslutsfattande och säkerställande av beslut
 • Arbeta parvis
 • Bestämt ämne
 • 2,5 - 3 timmars promenad
 • Rapportering
 • Sammanfatta och ta beslut

Svårighetsgrad: 1 av 5

navigator

Navigator

 • Skapa närvaro hos deltagarna
 • Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
 • Skapa struktur och kvalité för mötet
 • Avsikt med mötet
 • Agenda till mötet
 • Arbetsform under mötet
 • Sammanfatta
 • Slutsats

Svårighetsgrad 2 av 5

ideverkstad

Idéverkstad

 • Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
 • Utveckla relationer och gruppdynamik
 • Skapar engagemang
 • Bolla frågor
 • Be deltagarna skriva ner tankar
 • Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
 • Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
 • Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats

Svårighetsgrad 3 av 5

uppkopplade

Uppkopplade

 • Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
 • Ifrågasätter närvaro-myten
 • Förbered infrastrukturen
 • Förbered dig på kulturellt motstånd
 • Öva upp simultanförmågan
 • Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
 • Analysera erfarenheterna före, under och efter

Svårighetsgrad 3 av 5

strategi

Strategi

 • Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
 • En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
 • Nulägesbeskrivning
 • Mötesstrategi
 • Handlingsplan
 • Ekonomisk kalkyl
 • Utvärdering

Svårighetsgrad 4 av 5