Mötesmodeller

Svenska Möten har tagit fram fem stycken mötesmodeller som du
kan ta hjälp av för att göra era möten bättre.

svårighetsgrad 0.5 / 5

Digital debatt

 • För 15 personer och uppåt
 • Enkelt att förbereda
 • Skapar engagemang
 • Tydligt avslut
 • Sparar tid
 • Möjlighet att delta på distans
svårighetsgrad 1 / 5

Walk & talk

 • För upp till 30 personer
 • Promenera och tänka kreativt (2-3 h)
 • Beslutsfattande och säkerställande av beslut
 • Arbeta parvis
 • Bestämt ämne
 • Rapportering
 • Sammanfatta och ta beslut
svårighetsgrad 2 / 5

Navigator

 • Skapa närvaro hos deltagarna
 • Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
 • Skapa struktur och kvalité för mötet
 • Avsikt med mötet
 • Agenda till mötet
 • Arbetsform under mötet
 • Sammanfatta
 • Slutsats
svårighetsgrad 3 / 5

Idéverkstad

 • Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
 • Utveckla relationer och gruppdynamik
 • Skapar engagemang
 • Bolla frågor
 • Be deltagarna skriva ner tankar
 • Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
 • Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
 • Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats
svårighetsgrad 3 / 5

Uppkopplade

 • Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
 • Ifrågasätter närvaro-myten
 • Förbered infrastrukturen
 • Förbered dig på kulturellt motstånd
 • Öva upp simultanförmågan
 • Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
 • Analysera erfarenheterna före, under och efter
svårighetsgrad 4 / 5

Strategi

 • Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
 • En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
 • Nulägesbeskrivning
 • Mötesstrategi
 • Handlingsplan
 • Ekonomisk kalkyl
 • Utvärdering

Offert inom en timme!

Vi återkommer till dig inom en timme (gäller måndag – fredag mellan kl 08.00-17.00). 

Vill du hellre ringa? Slå oss en pling på 08-584 719 99 eller mejla [email protected]

Boka ditt möte här

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Aktivteter till din konferens?
Hur hittade du till oss idag?