Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. 

Att Happy Tammsvik är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem. Läs mer på www.svenskamoten.se.

Vi på Happy Tammsvik äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk.

Resurs 10

oändliga möjligheter i våra

Möteslokaler →

Möten i lokaler med högt i tak eller med bara himlen som tak. 

godare möten

Aktiviteter →

Aktiviteter som aktiverar. Av lek kommer glädje. Av glädje kommer gemenskap.

hej-hej

Hantering av deltagare

Vid större möten och event är det mycket att tänka på. 

Vi avlastar er gärna genom att ta hand om allt från utskick av inbjudningar, verktyg för deltagarregistrering till skräddarsydd webbsida för ert arrangemang. Ni väljer förstås själva hur mycket eller lite hjälp ni vill ha. I samarbete med Svenska Möten erbjuder vi:

UPPFÖLJNING

– Återkoppling från samtliga deltagare – Sammanställning – Rapportering

DIGITAL PLATTFORM

– Skräddarsydd hemsida – Utskick av inbjudan – Verktyg för registrering

REGISTRERING

– Deltagarregistrering på plats – Hantering av namnbrickor – Kommunikation med deltagarna innan, under och efter mötet

Mötespaket